Giải sgk Âm nhạc lớp 6 - CD

Với Giải sgk  Âm nhạc lớp 6 Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và làm trắc nghiệm Âm nhạc 6, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Âm nhạc 6.