Câu hỏi:

29/03/2022 33

Giun đốt mang lại lợi ích gì cho con người

A. Làm thức ăn cho người

B. Làm thức ăn cho động vật khác

C. Làm cho đất trồng xốp, thoáng, màu mỡ

D. Tất cả A, B, C đều đúng

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Giun đốt có vai trò lớn đối với hệ sinh thái và đời sống con người.

+ Làm thức ăn cho người: rươi, sá sùng

+ Làm thức ăn cho động vật khác: giun đất, giun đỏ

+ Làm cho đất trồng xốp, thoáng, màu mỡ: giun đất

+ Làm thức ăn cho cá: rươi, giun ít tơ nước ngọt, sá sùng, giun đỏ

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngành giun đốt có khoảng bao nhiêu loài?

Xem đáp án » 29/03/2022 27

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về rươi là đúng?

Xem đáp án » 29/03/2022 27

Câu 3:

 Cấu trúc của giun đất tiến hóa hơn giun dẹp và giun tròn

Xem đáp án » 29/03/2022 22

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về đỉa là sai?

Xem đáp án » 29/03/2022 21

Câu 5:

Loài nào thuộc ngành giun đốt được khai thác nuôi làm cảnh?

Xem đáp án » 29/03/2022 20

Câu 6:

 Loài nào sau đây gây hại cho con người?

Xem đáp án » 29/03/2022 20

Câu 7:

 Giun đốt hô hấp qua?

Xem đáp án » 29/03/2022 20

Câu 8:

Loài nào KHÔNG sống tự do?

Xem đáp án » 29/03/2022 20

Câu 9:

Đặc điểm của hệ tuần hoàn ở giun đốt là?

Xem đáp án » 29/03/2022 19

Câu 10:

Đặc điểm nào sau đây giúp đỉa thích nghi với lối sống kí sinh?

Xem đáp án » 29/03/2022 19

Câu 11:

 Thức ăn của đỉa là?

Xem đáp án » 29/03/2022 18

Câu 12:

Đặc điểm nhận dạng đơn giản nhất của các đại diện ngành Giun đốt là?

Xem đáp án » 29/03/2022 17

Câu 13:

Đỉa sống ở?

Xem đáp án » 29/03/2022 15

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »