Câu hỏi:

19/05/2022 70

Vùng chăn nuôi lợn thường gắn chủ yếu với

A. các đồng cỏ tươi tốt.


 


 

B. vùng trồng cây lương thực.

Đáp án chính xác

C. vùng trồng cây ăn quả.

D. vùng trồng cây công nghiệp.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Các vùng chăn nuôi lợn thường gắn liền với các vùng trồng cây hoa màu và cây lương thực hoặc vùng đông dân cư vì những khu vực này đảm bảo cho đàn lợn có nguồn thức ăn và đảm bảo đầu ra cho chăn nuôi lợn.

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Cho biểu đồ sau:

Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 7)

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ THÀNH THỊ - NÔNG THÔN, GIAI ĐOẠN 1990 - 2014

Căn cứ vào bảng số liệu, nhận định nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu dân số phân theo thành thị - nông thôn, giai đoạn 1990 - 2014?

Xem đáp án » 19/05/2022 68

Câu 2:

Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án » 19/05/2022 67

Câu 3:

Đồng bằng sông Hồng không có thế mạnh về

Xem đáp án » 19/05/2022 66

Câu 4:

Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số thế nào?

Xem đáp án » 19/05/2022 65

Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn là do

Xem đáp án » 19/05/2022 65

Câu 6:

Cho biểu đồ sau:

Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 7)

Nguồn: Tổng cục thống kê)

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG

Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2008 - 2018

Căn cứ vào biểu đồ, cho biêt nhận định nào sau đây đúng với sự biên động diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta, giai đoạn 2008 - 2018?

Xem đáp án » 19/05/2022 65

Câu 7:

Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Xem đáp án » 19/05/2022 64

Câu 8:

Công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi gồm có

Xem đáp án » 19/05/2022 64

Câu 9:

Nhân tố quan trọng nhất để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta là

Xem đáp án » 19/05/2022 64

Câu 10:

 Thu nhập bình quân của lao động nước ta thuộc loại thấp trên thế giới là do

Xem đáp án » 19/05/2022 63

Câu 11:

Loại tài nguyên rất quý giá nào sau đây không thể thiếu trong quá trình sản xuất nông nghiệp ở nước ta cũng như trên thế giới?

Xem đáp án » 19/05/2022 63

Câu 12:

Nguyên nhân chủ yếu thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta là do

Xem đáp án » 19/05/2022 63

Câu 13:

 Tỉnh nào sau đây có sản lượng thuỷ sản khai thác lớn nhất nước ta?

Xem đáp án » 19/05/2022 63

Câu 14:

Ngành dịch vụ nào sau đây thuộc vào dịch vụ tiêu dùng?

Xem đáp án » 19/05/2022 63

Câu 15:

 có ý nghĩa nào sau đây cho sự phát triển kinh tế của vùng Tây Nguyên?

Xem đáp án » 19/05/2022 63