Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 (có đáp án) - CD

Với Đề thi Lịch sử và Địa lí lớp 6 Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và làm trắc nghiệm Địa lí 6, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Địa lí 6.