Đọc thông tin, hãy nêu vai trò, đặc điểm của công nghiệp khai thác quặng kim loại

Trả lời Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 76 lượt xem


Giải bài tập Bài 24: Địa lí một số ngành công nghiệp

Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10: Đọc thông tin, hãy nêu vai trò, đặc điểm của công nghiệp khai thác quặng kim loại và tác động của nó đến môi trường

Lời giải:

- Vai trò

+ Có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội loài người.

+ Thời đại đồ sắt có thể coi là cơ sở cho sự phát triển công nghiệp hiện đại.

+ Quặng kim loại là nguyên liệu không thể thay thế được của một số ngành công nghiệp.

- Đặc điểm

+ Quặng kim loại rất đa dạng. Các nước tập trung chủ yếu vào khai thác quặng kim loại đen và kim loại màu.

+ Quặng kim loại đen có trữ lượng lớn nhất, trong đó quặng sắt chiếm trên 90 % tổng khối lượng kim loại sản xuất trên thế giới.

- Việc khai thác quặng kim loại làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tác động đến nguồn nước mặt và nước ngầm. Việc sản xuất các vật liệu thay thế, sử dụng lại các phế liệu là biện pháp nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 84 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 85 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 86 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 87 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 90 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 90 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 90 Địa Lí 10

  •  
1 76 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: