Đọc thông tin, hãy nêu vai trò và đặc điểm của công nghiệp thực phẩm

Trả lời Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 65 lượt xem


Giải bài tập Bài 24: Địa lí một số ngành công nghiệp

Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10: Đọc thông tin, hãy nêu vai trò và đặc điểm của công nghiệp thực phẩm và giải thích vì sao ngành này được phân bố linh hoạt

Lời giải:

- Vai trò

+ Đáp ứng nhu cầu hằng ngày về ăn, uống của con người.

+ Góp phần làm tăng thêm chất lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp.

+ Tạo ra nhiều mặt hàng xuất khẩu, tích luỹ vốn.

+ Giải quyết việc làm và góp phần giải phóng công việc nội trợ cho phụ nữ.

+ Đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở nhiều nước đang phát triển.

- Đặc điểm

+ Đòi hỏi vốn đầu tư ít, quy trình sản xuất không phức tạp.

+ Sản phẩm của ngành này rất phong phú và đa dạng.

+ Nguyên liệu chủ yếu là các sản phẩm từ nông nghiệp và thuỷ sản.

- Giải thích: Ngành công nghiệp thực phẩm có thể phát triển ở nhiều khu vực khác nhau, khi có sản phẩm sẽ vận chuyển đến nơi tiêu thụ hoặc xuất khẩu. Ngày nay, ngành này chú trọng sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã đẹp và tiện lợi khi sử dụng -> Công nghiệp thực phẩm được phân bố linh hoạt.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 84 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 85 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 86 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 87 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 90 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 90 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 90 Địa Lí 10

1 65 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: