Đọc thông tin, hãy trình bày khái niệm và nguyên nhân của nội lực

Trả lời Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 63 lượt xem


Giải bài tập Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10: Đọc thông tin, hãy trình bày khái niệm và nguyên nhân của nội lực.

Lời giải:

- Nội lực là lực sinh ra bên trong Trái Đất.

- Nguyên nhân của nội lực chủ yếu do nguồn năng lượng từ quá trình phân huỷ các chất phóng xạ, sự sắp xếp vật chất theo trọng lực và các phản ứng hoá học,... xảy ra bên trong Trái Đất.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 18 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 20 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 20 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 21 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 21 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 21 Địa Lí 10

1 63 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: