Đọc thông tin, hãy trình bày vai trò và đặc điểm của ngành lâm nghiệp. Lấy ví dụ cụ thể

Trả lời Câu hỏi trang 76 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 58 lượt xem


Giải bài tập Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Câu hỏi trang 76 Địa Lí 10: Đọc thông tin, hãy trình bày vai trò và đặc điểm của ngành lâm nghiệp. Lấy ví dụ cụ thể.

Lời giải:

+ Lâm nghiệp cung cấp gỗ, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp; cung cấp thực phẩm, các dược liệu quý.

+ Lâm nghiệp tạo việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân.

+ Trồng và bảo vệ rừng góp phần điều hoà nguồn nước, khí hậu, chống xói mòn, bảo vệ đất, giữ cân bằng sinh thái.

- Đặc điểm

+ Đối tượng của ngành lâm nghiệp là các cơ thể sống, có chu kì sinh trưởng dài, chậm và thường phân bố trên không gian rộng lớn.

+ Hoạt động lâm sinh bao gồm trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng.

+ Hiện nay, diện tích rừng trên thế giới vẫn bị suy giảm do tác động của tự nhiên và của con người.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 72 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 72 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 73 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 75 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 75 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 77 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 77 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 77 Địa Lí 10

1 58 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: