Đọc thông tin và quan sát hình 17.2, hãy Cho biết những biểu hiện của đô thị hóa

Trả lời Câu hỏi trang 63 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 66 lượt xem


Giải bài tập Bài 17: Phân bố dân cư và đô thị hóa

Câu hỏi trang 63 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 17.2, hãy:

- Cho biết những biểu hiện của đô thị hóa. Lấy ví dụ minh hoạ.

- Phân tích một trong ba nhóm nhân tố tác động đến đô thị hóa.

Lời giải:

*Biểu hiện của đô thị hóa

- Mở rộng và phát triển mạng lưới đô thị.

- Tập trung dân cư ngày càng đông vào các đô thị.

- Phổ biến ngày càng rộng rãi lối sống đô thị.

* Các nhân tố tác động đến đô thị hóa

- Vị trí địa lí: Tạo động lực phát triển đô thị; Quy định chức năng đô thị.

- Tự nhiên (Địa hình, đất, khí hậu, nguồn nước, khoáng sản,...): Bố trí cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Khả năng mở rộng không gian đô thị; Chức năng, bản sắc đô thị.

- Kinh tế - xã hội (Dân cư, trình độ phát triển kinh tế, cơ sở vật chất - kĩ thuật, chính sách phát triển kinh tế - xã hội,...): Mức độ và tốc độ đô thị hóa; Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, lối sống,...; Quy mô và chức năng đô thị; Hình thành hệ thống đô thị toàn cầu.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 62 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 63 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 64 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 64 Địa Lí 10

Luyện tập 2 trang 64 Địa Lí 10

Vận dụng 3 trang 64 Địa Lí 10

1 66 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: