Đọc thông tin và quan sát hình 21.1, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố các cây lương thực

Trả lời Câu hỏi trang 73 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 56 lượt xem


Giải bài tập Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Câu hỏi trang 73 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 21.1, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố các cây lương thực chính trên thế giới.

Lời giải:

Cây lương thực chính trên thế giới gồm lúa gạo, lúa mì và ngô. Sự phân bố của các cây này phụ thuộc nhiều vào đặc điểm sinh thái của mỗi loại cây.

- Cây lúa gạo thích hợp với khí hậu nóng, ẩm, đất phù sa nên phân bố chủ yếu ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.

- Cây lúa mì phân bố chủ yếu khu vực ôn đới do cây ưa khí hậu ẩm, khô, đất đai màu mỡ.

- Cây ngô có vùng phân bố rộng hơn, được trồng nhiều ở khu vực nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới nóng do cây thích hợp với đất ẩm, nhiều mùn, ưa khí hậu nóng, dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 72 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 72 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 75 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 75 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 76 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 77 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 77 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 77 Địa Lí 10

1 56 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: