Đọc thông tin và quan sát hình 2.2, hãy cho biết phương pháp đường chuyển động

Trả lời Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí lớp 10.

1 67 lượt xem


Giải bài tập Bài 2: Sử dụng bản đồ

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 2.2, hãy cho biết phương pháp đường chuyển động biểu hiện những đặc điểm nào của đối tượng địa lí.

Đọc thông tin và quan sát hình 2.2, hãy cho biết phương pháp đường chuyển động

Lời giải:

- Phương pháp đường chuyển động được sử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội. Ví dụ: hướng gió, hướng dòng biển, hướng động vật di cư, hướng vận tải hàng hoá, di dân,...

- Màu sắc và kích thước (độ đậm, chiều rộng, chiều dài) các đường chuyển động biểu hiện kiểu loại, khối lượng hay tốc độ di chuyển của đối tượng.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 5 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 5 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 7 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 8 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 10 Địa Lí 10

Luyện tập 2 trang 10 Địa Lí 10

Vận dụng 3 trang 10 Địa Lí 10

Vận dụng 4 trang 10 Địa Lí 10

1 67 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: