Đọc thông tin và quan sát hình 2.3, hãy cho biết phương pháp chấm điểm

Trả lời Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí lớp 10.

1 77 lượt xem


Giải bài tập Bài 2: Sử dụng bản đồ

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 2.3, hãy cho biết phương pháp chấm điểm biểu hiện được các đối tượng địa lí có sự phân bố như thế nào.

Lời giải:

- Phương pháp chấm điểm được sử dụng để biểu hiện các đối tượng địa lí có sự phân bố phân tán trong không gian.

- Ví dụ: phân bố dân cư, phân bố các cơ sở chăn nuôi,... Mỗi chấm tương ứng với một giá trị nhất định.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 5 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 5 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 7 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 8 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 10 Địa Lí 10

Luyện tập 2 trang 10 Địa Lí 10

Vận dụng 3 trang 10 Địa Lí 10

Vận dụng 4 trang 10 Địa Lí 10

  •  
1 77 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: