Đọc thông tin và quan sát hình 24.2, hãy Nên vai trò và đặc điểm của công nghiệp

Trả lời Câu hỏi trang 86 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 67 lượt xem


Giải bài tập Bài 24: Địa lí một số ngành công nghiệp

Câu hỏi trang 86 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 24.2, hãy:

- Nên vai trò và đặc điểm của công nghiệp khai thác dầu khí.

- Giải thích sự phân bố của công nghiệp khai thác dầu mỏ và sự cần thiết phải thay thế bằng nguồn năng lượng tái tạo.

Đọc thông tin và quan sát hình 24.2, hãy Nên vai trò và đặc điểm của công nghiệp

Lời giải:

* Vai trò và đặc điểm của công nghiệp khai thác dầu khí

- Vai trò

+ Sử dụng làm nhiên liệu quan trọng cho sản xuất điện, giao thông vận tải.

+ Làm nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất để sản xuất ra nhiều sản phẩm khác nhau như: thuốc nhuộm, va-dơ-lin, chất sát trùng, các chất thơm, cao su tổng hợp,...

+ Dầu mỏ được ví như “vàng đen” của nhiều nước.

- Đặc điểm

+ Dầu khí có khả năng sinh nhiệt cao (cao hơn than).

+ Dễ vận chuyển và sử dụng, nhiên liệu cháy hoàn toàn và không tạo thành tro.

+ Khi chế biến, dầu khí tạo ra nhiều sản phẩm như: xăng, dầu hoả, dầu ma-dut,...

* Phân bố của công nghiệp khai thác dầu mỏ và sự cần thiết phải thay thể bằng nguồn năng lượng tái tạo.

- Sự phân bố

+ Các mỏ dầu khí phân bố ở cả hai bán cầu.

+ Các nước đứng đầu về sản lượng khai thác đều có trữ lượng dầu khí lớn như: A-rập Xê-ut, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, I-rắc, I-ran,...

- Quá trình khai thác, vận chuyển và sử dụng dầu mỏ gây ô nhiễm môi trường nước, biển, không khí,... Do mức độ khai thác quá lớn gắn với sự phát triển của ngành giao thông vận tải, công nghiệp hoá chất, đặc biệt là hoá dầu đã dẫn tới sự cạn kiệt nguồn tài nguyên này. Vì vậy, dầu mỏ dần được thay thế bằng các nguồn năng lượng tái tạo.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 84 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 85 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 87 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 90 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 90 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 90 Địa Lí 10

1 67 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: