Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, hãy cho biết phương pháp bản đồ - biểu đồ

Trả lời Câu hỏi trang 8 Địa Lí 10 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí lớp 10.

1 84 lượt xem


Giải bài tập Bài 2: Sử dụng bản đồ

Câu hỏi trang 8 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, hãy cho biết phương pháp bản đồ - biểu đồ biểu hiện các đối tượng địa lí bằng cách nào. Lấy ví dụ về một đối tượng địa lí được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ mà em biết.

Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, hãy cho biết phương pháp bản đồ - biểu đồ

Lời giải:

- Bản đồ - biểu đồ là phương pháp biểu hiện sự phân bố của đối tượng địa lí bằng cách đặt các biểu đồ vào không gian phân bố của đối tượng địa lí đó trên bản đồ.

- Ví dụ: cơ cấu sử dụng đất theo lãnh thổ, cơ cấu dân số các quốc gia, diện tích và sản lượng cây trồng,...

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 5 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 5 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 7 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 10 Địa Lí 10

Luyện tập 2 trang 10 Địa Lí 10

Vận dụng 3 trang 10 Địa Lí 10

Vận dụng 4 trang 10 Địa Lí 10

1 84 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: