Đọc thông tin và quan sát hình 5.1, hãy trình bày khái niệm thạch quyển

Trả lời Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10 Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 127 lượt xem


Giải bài tập Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 5.1, hãy trình bày khái niệm thạch quyển và phân biệt thạch quyển với vỏ Trái Đất.

Đọc thông tin và quan sát hình 5.1, hãy trình bày khái niệm thạch quyển

Lời giải:

- Thạch quyển là phần trên cùng của Trái Đất, bao gồm vỏ Trái Đất và phần trên của lớp man-ti. Thành phần cấu tạo của thạch quyển chủ yếu là các đá ở thể rắn.

- Phân biệt lớp vỏ Trái Đất với lớp vỏ Trái Đất:

Tiêu chí

Lớp vỏ Trái Đất

Thạch quyển

Chiều dày

Dao động từ 5 km (ở đại dương) đến 70 km (ở lục địa).

Khoảng 100 km.

Thành phần vật chất

Cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau (trầm tích, granit, badan).

Cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau (trầm tích, granit, badan) + 1 phần lớp man-ti trên.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 18 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 20 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 20 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 21 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 21 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 21 Địa Lí 10

1 127 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: