Đọc thông tin và quan sát hình 5.4, hãy xác định các vành đai động đất

Trả lời Câu hỏi trang 21 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 70 lượt xem


Giải bài tập Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Câu hỏi trang 21 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 5.4, hãy:

- Xác định các vành đai động đất và vành đai núi lửa trên Trái Đất.

- Nhận xét và giải thích sự phân bố các vành đai động đất, vành đai núi lửa trên Trái Đất.

Đọc thông tin và quan sát hình 5.4, hãy xác định các vành đai động đất

Lời giải:

- Vành đai động đất: phía tây châu Mĩ, giữa Đại Tây Dương, từ Địa Trung Hải qua Nam Á đến In-đô-nê-xi-a, phía tây Thái Bình Dương.

- Vành đai núi lửa: phía tây châu Mĩ, đông Đại Tây Dương, từ Địa Trung Hải qua Nam Á đến In-đô-nê-xi-a, phía tây Thái Bình Dương.

- Các vành đai động đất, núi lửa nằm ở nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo, nơi diễn ra sự chuyển dịch của các mảng (tách rời hoặc xô húc nhau).

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 18 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 20 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 20 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 21 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 21 Địa Lí 10

1 70 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: