Đọc thông tin và quan sát hình 7.1, hãy nhận xét sự thay đổi của nhiệt độ

Trả lời Câu hỏi trang 28 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 67 lượt xem


Giải bài tập Bài 7: Khí quyển. Nhiệt độ không khí

Câu hỏi trang 28 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 7.1, hãy:

- Nhận xét sự thay đổi của nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và biên độ nhiệt độ năm ở các địa điểm năm từ tây sang đông trên khoảng vĩ tuyến 480B.

- Trình bày sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo lục địa, đại dương.

Đọc thông tin và quan sát hình 7.1, hãy nhận xét sự thay đổi của nhiệt độ

Lời giải:

- Nhiệt độ tháng 1: Càng vào sâu trong nội địa nhiệt độ càng giảm (Bret 16,9°C; Muy-nich -0,5°C; Bra-ti-xia-va -1°C và Đô-net -4,3°C).

- Nhiệt độ tháng 7: Càng vào sâu trong nội địa nhiệt độ càng tăng lên (Bret 6,9°C; Muy-nich 17,8°C; Bra-ti-xia-va 21,3°C và Đô-net 21,7°C).

- Sự thay đổi nhiệt độ theo lục địa và đại dương

+ Do sự hấp thụ và tỏa nhiệt khác nhau giữa lục địa và đại dương nên nhiệt độ không khí cũng có sự khác biệt giữa lục địa và đại dương.

+ Mặc dù ở cùng vĩ độ nhưng nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt độ năm không giống nhau giữa lục địa và đại dương.

+ Càng vào sâu trong lục địa, biên độ nhiệt độ càng tăng do ảnh hưởng của biển giảm.

+ Nhiệt độ không khí cũng có sự thay đổi giữa bờ tây và bờ đông của lục địa do ảnh hưởng của các dòng biển.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 26 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 26 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 27 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 28 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 28 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 28 Địa Lí 10

1 67 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: