Đọc thông tin và quan sát hình 7.2, hãy so sánh nhiệt độ

Trả lời Câu hỏi trang 28 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 83 lượt xem


Giải bài tập Bài 7: Khí quyển. Nhiệt độ không khí

Câu hỏi trang 28 Địa Lí 10: Đọc thông tin và quan sát hình 7.2, hãy:

- So sánh nhiệt độ tại bốn địa điểm A, B, C và D. Tại sao có sự khác nhau về nhiệt độ các địa điểm đó?

- Trình bày sự phân bố nhiệt độ không khí theo địa hình.

Đọc thông tin và quan sát hình 7.2, hãy so sánh nhiệt độ

Lời giải:

- Nhiệt độ không khí tại điểm: A-6°C; B-9°C; C-12°C; D-18°C. Nguyên nhân có sự khác nhau về nhiệt độ tại các địa điểm là do càng lên cao nhiệt độ càng giảm, cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm xuống 0,6°C.

- Sự phân bố nhiệt độ không khí theo địa hình

+ Độ cao, độ dốc, hường sườn núi và hình thái địa hình đều có tác động đến sự thay đổi của nhiệt độ.

+ Càng lên cao, không khí càng loãng, bức xạ nhiệt của mặt đất càng mạnh nên nhiệt độ càng giảm. Lên cao 100 m, nhiệt độ giảm 0,6°C.

+ Sườn phơi nắng có nhiệt độ cao hơn sườn khuất nắng.

+ Địa hình cao, thoáng gió có biên độ nhiệt độ ngày đêm nhỏ hơn so với địa hình thấp trũng, khuất gió.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 26 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 26 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 27 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 28 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 28 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 28 Địa Lí 10

1 83 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: