Dựa vào các thông tin trên, hãy đọc bản đồ các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất (hình 2.4)

Trả lời Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí lớp 10.

1 90 lượt xem


Giải bài tập Bài 2: Sử dụng bản đồ

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10: Dựa vào các thông tin trên, hãy đọc bản đồ các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất (hình 2.4).

Lời giải:

Các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất

- Hoang mạc lạnh.

- Đài nguyên.

- Rừng lá kim.

- Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới.

- Rừng cận nhiệt ẩm.

- Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao.

- Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt.

- Hoang mạc, bán hoang mạc.

- Xa-van, cây bụi.

- Rừng nhiệt đới, xích đạo.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 5 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 5 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 7 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 8 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 10 Địa Lí 10

Luyện tập 2 trang 10 Địa Lí 10

Vận dụng 3 trang 10 Địa Lí 10

Vận dụng 4 trang 10 Địa Lí 10

1 90 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: