Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong SGK, hãy điền các kiểu khí hậu phù hợp

Trả lời Bài tập 3 trang 71 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 7 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài tập 3 trang 71 SBT Địa lí 7: Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong SGK, hãy điền các kiểu khí hậu phù hợp vào chỗ trống (...) trong hình dưới đây.

Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong SGK, hãy điền các kiểu khí hậu phù hợp vào chỗ trống

Lời giải:

Điền:

1 - Khí hậu nhiêt đới gió mùa

2 - Khí hậu nhiêt đới khô

3 - Khí hậu cận nhiệt lục địa

4 - Khí hậu cận nhiệt hải dương

6 - Khí hậu núi cao

7 - Khí hậu ôn đới hải dương

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 70 SBT Địa lí 7

Bài tập 2 trang 70 SBT Địa lí 7

Bài tập 3 trang 71 SBT Địa lí 7

Bài tập 4 trang 71 SBT Địa lí 7

Bài tập 5 trang 72 SBT Địa lí 7

1 7 lượt xem