Dựa vào nội dung trong hộp thông tin dưới đây

Trả lời Bài tập 1 trang 68 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 6 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

Bài tập 1 trang 68 SBT Địa lí 7: Dựa vào nội dung trong hộp thông tin dưới đây:

Dựa vào nội dung trong hộp thông tin dưới đây

Hãy trả lời các câu hỏi sau: 

1. Đoạn thông tin đề cập tới khu vực nào của Trung và Nam Mỹ?

2. Theo đoạn thông tin trên, khi rừng nhiệt đới bị tàn phá thì sẽ gây ra những hậu quả gì?

3. Nguyên nhân chính khiến rừng nhiệt đới A-ma-dôn bị tàn phá là gì?

4. Vai trò của rừng nhiệt đới A-ma-dôn là gì?

5. Biện pháp mà đoạn thông tin trên mô tả để bảo vệ rừng nhiệt đới A-ma-dôn là gì?

Lời giải:

Yêu cầu số 1: Rừng Amadon.

Yêu cầu số 2: Hậu quả: hơn 10 000 loài động, thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng; lượng khí thải gia tăng nhanh chóng.

Yêu cầu số 3: Nguyên nhân: Hoạt động nông nghiệp cũng như khai thác gỗ trái phép.

Yêu cầu số 4: Vai trò của rừng nhiệt đới A-ma-dôn:

+ Nguồn dự trữ sinh vật qúi giá.

+ Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu.

Yêu cầu số 5: Biện pháp: giảm nạn phá rừng và suy thoái rừng.

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 68 SBT Địa lí 7

Câu 1 trang 69 SBT Địa lí 7

Câu 2 trang 69 SBT Địa lí 7

Câu 3 trang 69 SBT Địa lí 7

1 6 lượt xem


Xem nhanh chương trình Lớp 7 - Chân trời sáng tạo