Giải SGK Địa Lí 10 Trang 10 - Cánh diều

Bài học Địa Lí 10 Trang 10 bộ sách Cánh diều hay, chính xác nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SGK Địa Lí 10.

1 120 lượt xem


Giải SGK Địa Lí 10 Trang 10 - Cánh diều

Luyện tập 1 trang 10 Địa Lí 10Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau để phân biệt các phương pháp biểu hiện bản đồ. 

Phương pháp

Sự phân bố của đối tượng

Khả năng biểu hiện của phương pháp

Kí hiệu

 

 

Đường chuyển động

 

 

Khoanh vùng

 

 

Bản đồ - biểu đồ

 

 

Lời giải:

Các phương pháp biểu hiện bản đồ

Phương pháp

Sự phân bố của đối tượng

Khả năng biểu hiện của phương pháp

Kí hiệu

Sử dụng để biểu hiện vị trí của những đối tượng địa lí phân bố theo điểm. Ví dụ: trung tâm hành chính, sân bay, nhà ga,...

Biểu hiện số lượng, quy mô và chất lượng của đối tượng địa lí. Các kí hiệu được đặt vào đúng vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. Có ba dạng kí hiệu bản đồ chủ yếu.

Đường chuyển động

Sử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội. Ví dụ: hướng gió, hướng dòng biển, động vật di cư, hướng vận tải hàng hoá, di dân,...

Màu sắc và kích thước (độ đậm, chiều rộng, chiều dài) các đường chuyển động biểu hiện kiểu loại, khối lượng hay tốc độ di chuyển của đối tượng.

Khoanh vùng

Sử dụng để biểu hiện những đối tượng địa lí phân bố tập trung (hoặc phổ biến) trên một không gian lãnh thổ nhất định. Ví dụ: phân bố các kiểu rừng, nhóm đất,...

- Thể hiện những đối tượng phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ có ở từng vùng nhất định.

- Mỗi vùng phân bố được xác định bằng nền màu, nét chải hoặc kí hiệu đặc trưng cho đối tượng biểu hiện.

Bản đồ - biểu đồ

Sự phân bố của đối tượng địa lí bằng cách đặt các biểu đồ vào không gian phân bố của đối tượng địa lí đó trên bản đồ. Ví dụ: cơ cấu sử dụng đất theo lãnh thổ, cơ cấu dân số các quốc gia, diện tích cây trồng,...

Thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

Luyện tập 2 trang 10 Địa Lí 10Hãy nêu các bước để sử dụng bản đồ địa lí trong học tập và đời sống.

Lời giải:

Các bước để sử dụng bản đồ địa lí trong học tập và đời sống

- Bước 1: Lựa chọn nội dung bản đồ.

- Bước 2: Đọc chú giải, tỉ lệ bản đồ và xác định phương hướng trên bản đồ.

- Bước 3: Đọc nội dung bản đồ.

Vận dụng 3 trang 10 Địa Lí 10Hãy điền những phương pháp phù hợp vào bảng theo mẫu sau để biểu hiện các đối tượng địa lí lên bản đồ.

STT

Nội dung cần biểu hiện

Phương pháp biểu hiện

1

Dòng biển nóng và dòng biển lạnh

 

2

Các đới khí hậu

 

3

Sự phân bố dân cư

 

4

Cơ cấu dân số

 

5

Sự phân bố các nhà máy điện

 

Lời giải:

STT

Nội dung cần biểu hiện

Phương pháp biểu hiện

1

Dòng biển nóng và dòng biển lạnh

Kí hiệu đường chuyển động

2

Các đới khí hậu

Khoanh vùng

3

Sự phân bố dân cư

Chấm điểm

4

Cơ cấu dân số

Bản đồ - biểu đồ

5

Sự phân bố các nhà máy điện

Kí hiệu

Vận dụng 4 trang 10 Địa Lí 10Hãy sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có dịch vụ định vị GPS để tìm đường đi, khoảng cách và thời gian di chuyển từ trường về nhà.

Hãy sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng

Lời giải:

- Học sinh tự thực hiện trên điện thoại hoặc máy tính của mình.

- Ví dụ: Di chuyển từ trường THPT Cầu Giấy về chợ Phú Diễn Mới, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Giải Địa lí 10 trang 5

Giải Địa lí 10 trang 6

Giải Địa lí 10 trang 7

Giải Địa lí 10 trang 8

Giải Địa lí 10 trang 9

 

1 120 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: