Giải SGK Địa Lí 10 Trang 6 - Cánh diều

Bài học Địa Lí 10 Trang 6 bộ sách Cánh diều hay, chính xác nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SGK Địa Lí 10.

1 84 lượt xem


Giải SGK Địa Lí 10 Trang 6 - Cánh diều

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10Đọc thông tin và quan sát hình 2.2, hãy cho biết phương pháp đường chuyển động biểu hiện những đặc điểm nào của đối tượng địa lí.

Đọc thông tin và quan sát hình 2.2, hãy cho biết phương pháp đường chuyển động

Lời giải:

- Phương pháp đường chuyển động được sử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội. Ví dụ: hướng gió, hướng dòng biển, hướng động vật di cư, hướng vận tải hàng hoá, di dân,...

- Màu sắc và kích thước (độ đậm, chiều rộng, chiều dài) các đường chuyển động biểu hiện kiểu loại, khối lượng hay tốc độ di chuyển của đối tượng.

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10Đọc thông tin và quan sát hình 2.3, hãy cho biết phương pháp chấm điểm biểu hiện được các đối tượng địa lí có sự phân bố như thế nào.

Lời giải:

- Phương pháp chấm điểm được sử dụng để biểu hiện các đối tượng địa lí có sự phân bố phân tán trong không gian.

- Ví dụ: phân bố dân cư, phân bố các cơ sở chăn nuôi,... Mỗi chấm tương ứng với một giá trị nhất định.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Giải Địa lí 10 trang 5

Giải Địa lí 10 trang 7

Giải Địa lí 10 trang 8

Giải Địa lí 10 trang 9

Giải Địa lí 10 trang 10

1 84 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: