Giải SGK Địa Lí 10 Trang 8 - Cánh diều

Bài học Địa Lí 10 Trang 8 bộ sách Cánh diều hay, chính xác nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SGK Địa Lí 10.

1 296 lượt xem


Giải SGK Địa Lí 10 Trang 8 - Cánh diều

Câu hỏi trang 8 Địa Lí 10Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, hãy cho biết phương pháp bản đồ - biểu đồ biểu hiện các đối tượng địa lí bằng cách nào. Lấy ví dụ về một đối tượng địa lí được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ mà em biết.

Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, hãy cho biết phương pháp bản đồ - biểu đồ

Lời giải:

- Bản đồ - biểu đồ là phương pháp biểu hiện sự phân bố của đối tượng địa lí bằng cách đặt các biểu đồ vào không gian phân bố của đối tượng địa lí đó trên bản đồ.

- Ví dụ: cơ cấu sử dụng đất theo lãnh thổ, cơ cấu dân số các quốc gia, diện tích và sản lượng cây trồng,...

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Giải Địa lí 10 trang 5

Giải Địa lí 10 trang 6

Giải Địa lí 10 trang 7

Giải Địa lí 10 trang 9

Giải Địa lí 10 trang 10

1 296 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: