Giải SGK Địa Lí 10 Trang 9 - Cánh diều

Bài học Địa Lí 10 Trang 9 bộ sách Cánh diều hay, chính xác nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SGK Địa Lí 10.

1 118 lượt xem


Giải SGK Địa Lí 10 Trang 9 - Cánh diều

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10: Dựa vào các thông tin trên, hãy đọc bản đồ các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất (hình 2.4).

Lời giải:

Các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất

- Hoang mạc lạnh.

- Đài nguyên.

- Rừng lá kim.

- Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới.

- Rừng cận nhiệt ẩm.

- Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao.

- Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt.

- Hoang mạc, bán hoang mạc.

- Xa-van, cây bụi.

- Rừng nhiệt đới, xích đạo.

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10Đọc thông tin, hãy trình bày một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.

Lời giải:

Ứng dụng của GPS và bản đồ số trong cuộc sống

- GPS và bản đồ số dùng để dẫn đường.

- Quản lý và điều hành sự di chuyển của các đối tượng có gắn thiết bị định vị với các chức năng như: xác định điểm cần đến, quãng đường di chuyển,…

- Xác định vị trí người dùng hoặc các đối tượng địa lí trên bề mặt Trái Đất, giám sát lộ trình, tốc độ di chuyển,…

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Giải Địa lí 10 trang 5

Giải Địa lí 10 trang 6

Giải Địa lí 10 trang 7

Giải Địa lí 10 trang 8

Giải Địa lí 10 trang 10

1 118 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: