Giải SBT Địa Lí 10 trang 4 - Cánh diều

Bài học Địa Lí 10 Trang 4 bộ sách Cánh diều hay, chính xác nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Địa Lí 10.

1 67 lượt xem


Giải SBT Địa Lí 10 trang 4 - Cánh diều

Giải SBT Địa Lí 10 trang 4 

Câu 1 trang 4 SBT Địa Lí 10Để biểu hiện vị trí của các đối tượng địa lí phân bố theo điểm, người ta sử dụng phương pháp

A. khoanh vùng.

B. kí hiệu.

C. chấm điểm.

D. đường chuyển động.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Câu 2 trang 4 SBT Địa Lí 10Để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội, người ta sử dụng phương pháp

A. kí hiệu.

B. bản đồ - biểu đồ.

C. khoanh vùng.

D. đường chuyển động.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Câu 3 trang 4 SBT Địa Lí 10Để biểu hiện các đối tượng địa lí có sự phân bố phân tán trong không gian, người ta sử dụng phương pháp

A. kí hiệu.

B. chấm điểm.

C. khoanh vùng.

D. bản đồ - biểu đồ.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Câu 4 trang 4 SBT Địa Lí 10Để biểu hiện các đối tượng địa lí phân bố tập trung hoặc phổ biến trên một không gian lãnh thổ nhất định, người ta sử dụng phương pháp

A. chấm điểm.

B. kí hiệu.

C. khoanh vùng.

D. bản đồ - biểu đồ.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Câu 5 trang 4 SBT Địa Lí 10Cho các kí hiệu sau:

Cho các kí hiệu sau: Hãy sắp xếp các kí hiệu trên vào bảng theo mẫu

Hãy sắp xếp các kí hiệu trên vào bảng theo mẫu sau sao cho đúng với các dạng kí hiệu.

Dạng chữ

Dạng tượng hình

Dạng hình học

........................ ...................................... ........................

Lời giải:

Dạng chữ

Dạng tượng hình

Dạng hình học

B. Thủy ngân

C. A-pa-tít

I. U-ra-ni-um

L. Ni-ken

A. Trâu

E. Đóng tàu

G. Cơ khí

M. Sản xuất ô tô

N. Điện tử

D. Than

H. Đồng

K. Dầu mỏ

Xem thêm lời giải sách bài tập Địa lí lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Giải SBT Địa Lí 10 trang 5 

1 67 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: