Giải SBT Địa Lí 10 trang 5 - Cánh diều

Bài học Địa Lí 10 Trang 5 bộ sách Cánh diều hay, chính xác nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Địa Lí 10.

 

1 63 lượt xem


Giải SBT Địa Lí 10 Bài 2: Sử dụng bản đồ - Cánh diều

Giải SBT Địa Lí 10 trang 5 

Câu 6 trang 5 SBT Địa Lí 10Quan sát hình sau:

Quan sát hình sau: Phương pháp biểu hiện bản đồ nào được sử dụng trên hình 2.1

a) Phương pháp biểu hiện bản đồ nào được sử dụng trên hình 2.1? Cho ví dụ.

b) Dạng kí hiệu nào được sử dụng trong bản đồ? Cho ví dụ.

Lời giải:

Yêu cầu a)

- Phương pháp kí hiệu được sử dụng trên hình 2.1

- Ví dụ: trung tâm công nghiệp; sân bay; hải cảng…

Yêu cầu b)

- Kí hiệu dạng tượng hình. Ví dụ: cơ khí, sản xuất ô tô, điện tử…

- Kí hiệu dạng chữ. Ví dụ: Khai thác U-ra-ni-um, ni-ken, bô-xít…

- Kí hiệu dạng hình học. Ví dụ: khai thác khí đốt, dầu mỏ, than…

Câu 7 trang 5 SBT Địa Lí 10Để biểu hiện cơ cấu trị giá xuất khẩu và nhập khẩu của một số nước trên thế giới lên bản đồ, sử dụng phương pháp biểu hiện nào là tốt nhất? Hãy mô tả cách biểu hiện.

Lời giải:

- Để biểu hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của một số nước trên thế giới lên bản đồ, nên sử dụng phương pháp bản đồ - biểu đồ.

- Cách biểu hiện: vẽ biểu đồ hình tròn về cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của các nước rồi đặt vào vị trí của nước đố trên bản đồ.

Câu 8 trang 5 SBT Địa Lí 10Sắp xếp lại các ý sau sao cho đúng với các bước sử dụng bản đồ trong học tập.

A. Lựa chọn nội dung bản đồ.

B. Đọc nội dung bản đồ.

C. Đọc chú giải, tỉ lệ bản đồ và xác định phương hướng trên bản đồ.

Lời giải:

- Thứ tự sắp xếp đúng là: A => C => B

Xem thêm lời giải sách bài tập Địa lí lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Giải SBT Địa Lí 10 trang 4 

1 63 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: