Giải SBT Địa Lí 10 trang 9 - Cánh diều

Bài học Địa Lí 10 Trang 9 bộ sách Cánh diều hay, chính xác nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Địa Lí 10.

1 53 lượt xem


Giải SBT Địa Lí 10 trang 9 - Cánh diều

Giải SBT Địa Lí 10 trang 9

Câu 6 trang 9 SBT Địa Lí 10Quan sát hình sau:

Quan sát hình sau: Tại sao sinh ra hiện tượng các mùa trên Trái Đất?

a) Tại sao sinh ra hiện tượng các mùa trên Trái Đất?

b) Hãy cho biết thời gian các mùa ở nước ta có giống thời gian như trong hình không? Tại sao?

c) Hoàn thành bảng sau:

Ngày (theo dương lịch, ở bán cầu Bắc)

Bán cầu ngả về phía Mặt Trời

So sánh độ dài ngày đêm

21-3

   

22-6

   

23-9

   

22-12

   

Lời giải:

Yêu cầu a)

Do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời và trục Trái Đất luôn nghiêng,không đổi phương trong quá trình chuyển động nên có lúc bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, có lúc bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời.

- Thời gian chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được ở mỗi bán cầu có sự thay đổi trong năm, nên đã sinh ra các mùa

Yêu cầu b)

Nước ta nằm trong khu vực nội chỉ tuyến, do sự biểu hiện của các mùa không hoàn toàn rõ rệt nên cách tính mua cũng khác với các nước khác ở vùng ôn đới.

- Nước ta cũng có 4 mùa nhưng có thêm các tiết khí để phù hợp với sản xuất nông nghiệp, các mùa được tính sớm hơn các mùa trong dương lịch. Lây các ngày lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông là thời gian bắt đầu và cũng là thời gian kết thúc của một mùa mới.

Yêu cầu c)

Ngày (theo dương lịch, ở bán cầu Bắc)

Bán cầu ngả về phía Mặt Trời

So sánh độ dài ngày đêm

21-3

- Không bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời

- Ngày dài bằng đêm ở cả hai bán cầu

22-6

- Bán cầu Bắc

- Bán cầu Bắc: ngày dài hơn đêm

- Bán cầu Nam: ngày ngắn hơn đêm

23-9

- Không bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời

- Ngày dài bằng đêm ở cả hai bán cầu

22-12

- Bán cầu Nam

- Bán cầu Bắc: ngày ngắn hơn đêm

- Bán cầu Nam: ngày dài hơn đêm

Xem thêm lời giải sách bài tập Địa lí lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Giải SBT Địa Lí 10 trang 8

Giải SBT Địa Lí 10 trang 10

1 53 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: