Hãy điền tên các loài động vật đặc hữu: gấu túi, căng-gu-ru, thú mỏ vịt, chuột túi

Trả lời Bài tập 4 trang 71 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 6 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài tập 4 trang 71 SBT Địa lí 7: Hãy điền tên các loài động vật đặc hữu: gấu túi, căng-gu-ru, thú mỏ vịt, chuột túi vào chỗ trống (...) của các hình dưới đây cho phù hợp:

Hãy điền tên các loài động vật đặc hữu: gấu túi, căng-gu-ru, thú mỏ vịt, chuột túi vào chỗ trống

Lời giải:

Điền:

A - Gấu túi

B - Chuột túi

C - Căng-gu-ru

D - Thú mỏ vịt

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 70 SBT Địa lí 7

Bài tập 2 trang 70 SBT Địa lí 7

Bài tập 3 trang 71 SBT Địa lí 7

Bài tập 4 trang 71 SBT Địa lí 7

Bài tập 5 trang 72 SBT Địa lí 7

1 6 lượt xem


Xem nhanh chương trình Lớp 7 - Chân trời sáng tạo