Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) để hoàn chỉnh đoạn thông tin dưới đây

Trả lời Bài tập 3 trang 74 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 6 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 20: Dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a

Bài tập 3 trang 74 SBT Địa lí 7: Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) để hoàn chỉnh đoạn thông tin dưới đây:Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) để hoàn chỉnh đoạn thông tin dưới đây

Ô-xtrây-li-a …………...... với các cộng đồng thổ dân được hình thành từ hàng nghìn năm trước. Ô-xtrây-li-a có nền văn hoá ………………... kết hợp văn hoá của người ………......... và văn hoá của người ………………..

Lời giải:

Ô-xtrây-li-a độc đáo với các cộng đồng thổ dân được hình thành từ hàng nghìn năm trước. Ô-xtrây-li-a có nền văn hoá lâu đời kết hợp văn hoá của người bản địa và văn hoá của người nhập cư.

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 73 SBT Địa lí 7

Bài tập 2 trang 74 SBT Địa lí 7

Bài tập 3 trang 74 SBT Địa lí 7

Bài tập 4 trang 74 SBT Địa lí 7

1 6 lượt xem


Xem nhanh chương trình Lớp 7 - Chân trời sáng tạo