Hãy lấy ví dụ ở địa phương em về tác động của con người đến sự phát triển và phân bố của thực vật

Trả lời Vận dụng 3 trang 48 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 79 lượt xem


Giải bài tập Bài 12: Đất và sinh quyển

Vận dụng 3 trang 48 Địa Lí 10Hãy lấy ví dụ ở địa phương em về tác động của con người đến sự phát triển và phân bố của thực vật, động vật.

Lời giải:

- Ví dụ 1: Tăng cường trồng và bảo vệ rừng -> Tăng diện tích rừng, tăng nơi trú ẩn cho các loài động vật, vi sinh vật.

- Ví dụ 2: Mang một số loài động, thực vật ở nơi khác về nuôi, trồng -> Tăng sự đa dạng về loài,…

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 45 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 45 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 46 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 47 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 48 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 48 Địa Lí 10

Luyện tập 2 trang 48 Địa Lí 10

1 79 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: