Hãy lựa chọn các cụm từ chỉ các bộ phận chính của châu Đại Dương

Trả lời Bài tập 1 trang 70 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 8 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài tập 1 trang 70 SBT Địa lí 7: Hãy lựa chọn các cụm từ chỉ các bộ phận chính của châu Đại Dương từ các ô bên dưới và ghi vào chỗ trống (...).

Hãy lựa chọn các cụm từ chỉ các bộ phận chính của châu Đại Dương

Lời giải:

- Các bộ phận chính của châu Đại Dương

+ Chuỗi đảo Mê-la-nê-đi

+ Chuỗi đảo Mi-crô-nê-đi

+ Chuỗi đảo Pô-li-nê-di

+ Quần đảo Niu Di-len

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 70 SBT Địa lí 7

Bài tập 2 trang 70 SBT Địa lí 7

Bài tập 3 trang 71 SBT Địa lí 7

Bài tập 4 trang 71 SBT Địa lí 7

Bài tập 5 trang 72 SBT Địa lí 7

1 8 lượt xem


Xem nhanh chương trình Lớp 7 - Chân trời sáng tạo