Hãy nêu các bước để sử dụng bản đồ địa lí trong học tập và đời sống

Trả lời Luyện tập 2 trang 10 Địa Lí 10 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí lớp 10.

1 93 lượt xem


Giải bài tập Bài 2: Sử dụng bản đồ

Luyện tập 2 trang 10 Địa Lí 10: Hãy nêu các bước để sử dụng bản đồ địa lí trong học tập và đời sống.

Lời giải:

Các bước để sử dụng bản đồ địa lí trong học tập và đời sống

- Bước 1: Lựa chọn nội dung bản đồ.

- Bước 2: Đọc chú giải, tỉ lệ bản đồ và xác định phương hướng trên bản đồ.

- Bước 3: Đọc nội dung bản đồ.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 5 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 5 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 6 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 7 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 8 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 9 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 10 Địa Lí 10

Vận dụng 3 trang 10 Địa Lí 10

Vận dụng 4 trang 10 Địa Lí 10

1 93 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: