Hãy nêu ví dụ về địa hình được tạo thành chủ yếu do nội lực mà em biết ở nước ta

Trả lời Vận dụng 2 trang 21 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 151 lượt xem


Giải bài tập Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Vận dụng 2 trang 21 Địa Lí 10: Hãy nêu ví dụ về địa hình được tạo thành chủ yếu do nội lực mà em biết ở nước ta.

Lời giải:

- Học sinh tìm hiểu kiến thức qua sách, báo hoặc internet.

- Địa hình được tạo thành chủ yếu do nội lực ở nước ta là dãy núi Hoàng Liên Sơn, một số dãy núi dọc biên giới, Tam Đảo,…

Hãy nêu ví dụ về địa hình được tạo thành chủ yếu do nội lực mà em biết ở nước ta

Dãy núi Hoàng Liên Sơn, Sa Pa

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 18 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 19 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 20 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 20 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 21 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 21 Địa Lí 10

1 151 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: