Hãy tìm thông tin và hình ảnh minh hoạ về một lễ hội truyền thống hoặc hiện đại

Trả lời Bài tập 4 trang 74 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 6 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 20: Dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a

Bài tập 4 trang 74 SBT Địa lí 7: Hãy tìm thông tin và hình ảnh minh hoạ về một lễ hội truyền thống hoặc hiện đại của Ô-xtrây-li-a mà em quan tâm (ví dụ như như lễ hội thổ dân Lô-ra, lễ hội ánh sáng,...). Ghi tóm tắt thông tin và dán hình ảnh do em sưu tầm được vào các ô tương ứng dưới đây:

Hãy tìm thông tin và hình ảnh minh hoạ về một lễ hội truyền thống hoặc hiện đại của Ô-xtrây-li-a

Lời giải:

- Vivid Sydney là một lễ hội ánh sáng thường niên ở Úc, thổi bùng những nhịp đập và linh hồn rực rỡ với những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo độc đáo, diễn ra trong suốt 23 ngày đêm

Hãy tìm thông tin và hình ảnh minh hoạ về một lễ hội truyền thống hoặc hiện đại của Ô-xtrây-li-a

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 73 SBT Địa lí 7

Bài tập 2 trang 74 SBT Địa lí 7

Bài tập 3 trang 74 SBT Địa lí 7

Bài tập 4 trang 74 SBT Địa lí 7

1 6 lượt xem


Xem nhanh chương trình Lớp 7 - Chân trời sáng tạo