Hãy vận dụng kiến thức đã học để giải thích sự phân bố của một cây trồng hoặc vật nuôi chính

Trả lời Vận dụng 2 trang 77 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 81 lượt xem


Giải bài tập Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Vận dụng 2 trang 77 Địa Lí 10Hãy vận dụng kiến thức đã học để giải thích sự phân bố của một cây trồng hoặc vật nuôi chính ở địa phương em.

Lời giải:

- Học sinh tìm hiểu thông tin ở địa phương qua sách, báo, internet hoặc sự hiểu biết của bản thân.

- Ví dụ:

+ Ở Yên Bái trồng nhiều chè, nuôi trâu do điều kiện sinh thái (khí hậu và đất) thích hợp.

+ Ở Nam Định trồng nhiều lúa nước, nuôi nhiều lợn do có đất phù sa màu mỡ và thức ăn chăn nuôi dồi dào từ phụ phẩm của ngành trồng trọt, bán công nghiệp, công nghiệp,…

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 72 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 72 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 73 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 74 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 75 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 75 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 76 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 77 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 77 Địa Lí 10

1 81 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: