Mỗi ngành công nghiệp có vai trò và đặc điểm gì? Sự phân bố và tác động của nó

Trả lời Mở đầu trang 84 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 68 lượt xem


Giải bài tập Bài 24: Địa lí một số ngành công nghiệp

Mở đầu trang 84 Địa Lí 10: Mỗi ngành công nghiệp có vai trò và đặc điểm gì? Sự phân bố và tác động của nó đối với môi trường như thế nào? Vì sao phải phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo? Định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai là gì?

Lời giải:

- Mỗi ngành công nghiệp có vai trò và đặc điểm riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

- Phát triển công nghiệp có nhiều tác động đến môi trường. Vì vậy cần phát triển các ngành công nghiệp tái tạo, hạn chế ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên.

- Định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai: Tiếp tục giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến; Đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo; Tăng trưởng xanh,…

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Câu hỏi trang 85 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 86 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 87 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 88 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 89 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 90 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 90 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 90 Địa Lí 10

1 68 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: