Soạn văn lớp 6 - CD

Để học tốt Ngữ văn lớp 6, loạt bài Soạn văn lớp 6 Tập 1, Tập 2 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung cần thiết được biên soạn bám sát các câu hỏi trong SGK Ngữ văn 6 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 6.