Nguyên nhân chủ yếu làm thu hẹp diện tích rừng nhiệt đới A-ma-dôn là do

Trả lời Câu 3 trang 69 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 7 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

Câu 3 trang 69 SBT Địa lí 7: Nguyên nhân chủ yếu làm thu hẹp diện tích rừng nhiệt đới A-ma-dôn là do

A. khai thác khoáng sản. 

B. hoạt động thuỷ điện. 

C. khai thác giao thông.

D. hoạt động nông nghiệp.

 Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 68 SBT Địa lí 7

Câu 1 trang 69 SBT Địa lí 7

Câu 2 trang 69 SBT Địa lí 7

Câu 3 trang 69 SBT Địa lí 7

1 7 lượt xem