Phần lớn rừng nhiệt đới A-ma-dôn nằm ở quốc gia nào

Trả lời Câu 2 trang 69 SBT Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập SBT Địa lí lớp 7.

1 6 lượt xem


Giải sách bài tập Địa lí lớp 7 Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

Câu 2 trang 69 SBT Địa lí 7: Phần lớn rừng nhiệt đới A-ma-dôn nằm ở quốc gia nào?

A. Bra-xin

B. Ác-hen-ti-na 

C. Bô-li-vi-a

D. Cô-lôm-bi-a 

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm lời giải Sách bài tập Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 68 SBT Địa lí 7

Câu 1 trang 69 SBT Địa lí 7

Câu 2 trang 69 SBT Địa lí 7

Câu 3 trang 69 SBT Địa lí 7

1 6 lượt xem


Xem nhanh chương trình Lớp 7 - Chân trời sáng tạo