Quan sát hình 10.1, hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông

Trả lời Câu hỏi trang 39 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 75 lượt xem


Giải bài tập Bài 10: Thủy quyển. Nước trên lục địa

Câu hỏi trang 39 Địa Lí 10: Quan sát hình 10.1, hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.

Lời giải:

Các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông

- Chế độ mưa: Quy định chế độ dòng chảy sông.

- Băng tuyết tan: Làm tăng lưu lượng dòng chảy vào mùa xuân khi băng tuyết tan nhanh.

- Hồ, đầm: Điều tiết chế độ dòng chảy nước sông.

- Địa hình: Độ dốc địa hình càng lớn, thời gian tập trung nước và thoát nước trên sông càng nhanh.

- Đặc điểm đất, đá và thực vật: Các khu vực đất, đá dễ thấm nước, vỏ phong hoá dày, có nhiều thực vật che phủ thường có nguồn nước phong phú, dòng chảy điều hoà.

- Con người: Điều tiết chế độ dòng chảy sông thông qua việc xây dựng các hồ chứa thuỷ điện, các công trình thuỷ lợi, trồng và bảo vệ rừng,...

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 38 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 38 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 39 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 40 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 41 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 41 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 41 Địa Lí 10

1 75 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: