Soạn văn 6 Cánh diều

Soạn bài Giờ Trái Đất SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Nội dung chính

Văn bản đưa ra thông điệp ý nghĩa về giờ trái đất và sự ý thức sâu sắc của người dân toàn thế giới về việc làm của nhân loại đối với sự an toàn và hiệu quả của nguồn năng lượng trên toàn thế giới.

 

Chuẩn bị 1

Bạn đang xem: Soạn bài Giờ Trái Đất SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Trả lời câu 1 (trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” để vận dụng vào bài đọc hiểu văn bản này.

Hướng dẫn giải:

Em xem lại văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” để xem các câu hỏi phần Chuẩn bị và trả lời.

Lời giải:

– Thời gian đăng tải: 29/03/2014

– Nội dung: ngày Giờ Trái Đất

– Ý nghĩa: giúp mọi người hiểu rõ về ngày Trái Đất và hưởng ứng ngày này hơn

– Thể hiện nội dung ở nhan đề và phần giới thiệu

– Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:

+ Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền

+ Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầu xây dựng ý tưởng dự án “Tiếng tắt lớn”

+ Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc-net đặt tên chiến dịch “Giờ Trái Đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm

+ 31/03/2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtray-li-a gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

+ Ngày 29/03/2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

+ Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

+ Cuối 2009, giờ trái đất triển khai với sự tham gia của 192 nước trong đó có Việt Nam

=> Các yếu tố nhan đề, Sa pô nhằm nhấn mạnh nội dung của văn bản.

=> Ý nghĩa của việc thuật lại: thu hút người đọc, khiến người đọc nắm bắt được nội dung chính của văn bản.

Chuẩn bị 2

Trả lời câu 2 (trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thu nhập các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất ở địa phương em và một số nơi khác. Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của giờ Trái Đất.

Hướng dẫn giải:

Em tìm hiểu thêm ở sách vở và internet thông tin về chiến dịch này.

Lời giải:

Các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất:

– Hoạt động truyền thông tắt đèn hưởng ứng giờ Trái Đất.

– Chiến dịch Đại dương xanh.

Đọc hiểu 1

Trả lời câu 1 (trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sa pô của bài viết

Hướng dẫn giải:

Đọc kĩ đoạn (1) và rút ra thời gian và sự kiện ở đầu văn bản.

Lời giải:

Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sa pô của bài viết:

– Thời gian đăng: 29/03/2014

– Sự kiện nêu ở Sa pô: 29/03, 63 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch Giớ Trái Đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.

Đọc hiểu 2

Trả lời câu 2 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chỉ ra thông tin chính của phần 1

Hướng dẫn giải:

Đọc đoạn (1) và trả lời.

Lời giải:

Phần 1: tìm phương pháp truyền thông thu hút chú ý người dân về biến đổi khí hậu => Quá trình lên ý tưởng của Giờ Trái Đất.

Đọc hiểu 3

Trả lời câu 3 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2.

Hướng dẫn giải:

Đọc đoạn (1) và chú ý các mốc thời gian và thông tin.

Lời giải:

Các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2:

– Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án “Tiếng tắt lớn”.

– Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc-net đặt tên chiến dịch “Giờ Trái Đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

– 31/03/2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtray-li-a gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

– Ngày 29/03/2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

– Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

– Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Đọc hiểu 4

Trả lời câu 4 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.

Hướng dẫn giải:

Nhớ lại kiến thức câu mở rộng thành phần.

Lời giải:

– Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này:

Ví dụ: 

Tổ chức này đã thảo luận với công ty quảng cáo Lê-ô Boc-net Xít-ni (Leo Burnett Sydney) về các ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-xtray-lia về vấn đề biến đổi khí hậu.

+ Giờ Trái Đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn mà đây là chiến dịch trong đó có tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh.

+ Một năm sau đó (2009), chiến dịch giờ Trái Đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người.

Đọc hiểu 5

Trả lời câu 5 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết

Hướng dẫn giải:

Chú ý các số liệu và nhận xét.

Lời giải:

Các số liệu tác giả đưa ra xác thực và đáng tin cậy.

Đọc hiểu 6

Trả lời câu 6 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chỉ ra thông tin mà ảnh cung cấp thêm cho bài viết.

Hướng dẫn giải:

Quan sát ảnh và nhận xét.

Lời giải:

Thông tin mà hình ảnh cung cấp là về biểu trưng của giờ trái đất, số 60+ biểu thị cho hành động mọi người tắt điện trong vòng 60 phút của sự kiện này.

Đọc hiểu 7

Trả lời câu 7 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Ý kiến của ông En-đi Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?

Hướng dẫn giải:

Đọc kĩ ý kiến mà tác giả trích dẫn.

Lời giải:

Ý kiến của ông En-đi Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng nêu nên ý nghĩa to lớn của chiến dịch này.

Đọc hiểu 8

Trả lời câu 8 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chỉ ra thông tin chính của phần 3

Hướng dẫn giải:

Đọc phần (3) và đưa ra thông tin chính.

Lời giải:

Thông tin chính ở phần 3 là thể hiện sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới hành động nhằm cổ vũ cho hành động bảo vệ năng lượng, tránh biến đổi khí hậu của toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

CH cuối bài 1

Trả lời câu 1 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.

Hướng dẫn giải:

Đọc lại văn bản và liệt kê trả lời các ý trên.

Lời giải:

– Văn bản thuật lại sự kiện quá trình hình thành và phát triển hưởng ứng của ngày giờ Trái đất trên thế giới.

– Bố cục:

Đoạn 1 (Từ đầu đến nơi chúng ta đang sinh sống): Ý tưởng cho chiến dịch giờ trái đất xuất hiện 

Đoạn 2 (Tiếp tục…đến 20h30): Ngày giờ trái đất ra đời

Đoạn 3 (Còn lại): Sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới

CH cuối bài 2

Trả lời câu 2 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.

Hướng dẫn giải:

Quan sát văn bản và liệt kê các mốc thời gian.

Lời giải:

– Các mốc thời gian được nhắc tới:

+ Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án “Tiếng tắt lớn”.

+ Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc-net đặt tên chiến dịch “Giờ Trái Đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

+ 31/03/2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtray-li-a gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

+ Ngày 29/03/2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

+ Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

+ Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

CH cuối bài 3

Trả lời câu 3 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Đọc văn bản, liệt kê những phương tiện, thông tin được tác giả sử dụng.

Lời giải:

Văn bản sử dụng những hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian để cung cấp thông tin giúp người đọc thu hút người đọc dõi theo và hiểu được nội dung muốn truyền tải.

CH cuối bài 4

Trả lời câu 4 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó.

Hướng dẫn giải:

Tự trả lời theo suy nghĩ và cảm nhận của em.

Lời giải:

– Thông tin từ văn bản giúp em hiểu được ngày giờ trái đất ra đời như thế nào và ý nghĩa của nó. Từ đó em nghĩ bản thân mình cũng cần có trách nhiệm với môi trường với trái đất này hơn.

– Em nghĩ em có thể làm những việc như tắt đèn hơn 60 phút trong ngày này, sử dụng tiết kiệm điện nước và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bài đọc

>> Xem chi tiết: Văn bản Giờ Trái Đất

Đăng bởi: Baitap.com.vn

Chuyên mục: Soạn văn 6 Cánh diều

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button