Soạn văn 7 Cánh diều

Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 10 SGK Ngữ Văn 7 Cánh diều

Câu 1

Câu 1 (trang 82, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Xếp các thuật ngữ ở cột A vào lĩnh vực khoa học phù hợp ở cột B:

Bạn đang xem: Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 10 SGK Ngữ Văn 7 Cánh diều

A. Thuật ngữ

 

B. Lĩnh vực khoa học

1) danh từ, động từ, tính từ, chủ ngữ, vị ngữ

a) toán học

2) số tự nhiên, số hữu tỉ, phân số, góc vuông

b) hoá học

3) hệ thần kinh, lưỡng cư, tế bào, vi khuẩn

c) ngôn ngữ học

4) đơn chất, kim loại, phi kim, hoá trị

d) vật lí học

5) dao động, tần số, vận tốc, điện tích

e) sinh học

M: 1)-c)

Hướng dẫn giải:

Giải nghĩa thuật ngữ và xếp vào lĩnh vực phù hợp.

Lời giải:

1 – c;

2 – a;

3 – e;

4 – b;

5 – d.

Câu 2

Câu 2 (trang 82, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Tìm và xếp các thuật ngữ trong những câu dưới đây vào lĩnh vực khoa học phù hợp: toán học, vật lí học, hoá học, sinh học, ngôn ngữ học.

a) Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Oxit gồm hai loại chính: oxit axit và axit bazơ.

b) Trùng roi là một cơ thể đơn bào có thể tự dưỡng như thực vật nhưng cũng có thể dị dưỡng như động vật.

c) Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù.

d) Cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song?

e) Từ đơn là từ chỉ có một tiếng. Từ phức là từ có hai hay nhiều tiếng.

Hướng dẫn giải:

Giải nghĩa thuật ngữ và xếp vào lĩnh vực phù hợp.

Lời giải:

– Ở câu a), các thuật ngữ là: oxit, hợp chất, nguyên tố, oxi, oxit axit, oxit bazơ. Các thuật ngữ này thuộc lĩnh vực hoá học.

– Ở câu b), các thuật ngữ là: trùng roi, đơn bào, tự dưỡng, thực vật, dị dưỡng, động vật. Các thuật ngữ này thuộc lĩnh vực sinh học.

– Ở câu c), các thuật ngữ là: tam giác, góc nhọn, tam giác nhọn, góc tù, tam giác tù. Các thuật ngữ này thuộc lĩnh vực toán học.

– Ở câu d), các thuật ngữ là: cường độ, dòng điện, hiệu điện thể, đoạn mạch nổi tiếp, đoạn mạch song song. Các thuật ngữ này thuộc lĩnh vực vật lí học.

– Ở câu e), các thuật ngữ là: tiếng, từ, từ đơn, từ phức. Các thuật ngữ này thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học.

Câu 3

Câu 3 (trang 82, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Yếu tố nào trong các từ ghép dưới đây thể hiện sự khác nhau giữa các loại xuồng, ghe? Xếp các yếu tố đó vào nhóm thích hợp.

xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng độc mộc, xuồng chèo, xuồng máy, ghe câu, ghe cào tôm

a) Chỉ đặc điểm cấu tạo của sự vật, ví dụ (xuồng) ba lá.

b) Chỉ cách vận hành sự vật, ví dụ (xuồng) chèo.

c) Chỉ công dụng của sự vật, ví dụ (ghe) câu.

Hướng dẫn giải:

Xác định nét khu biệt giữa các loại để xếp vào nhóm thích hợp.

Lời giải:

a. Chỉ đặc điểm cấu tạo của sự vật: xuồng năm lá, xuồng ba lá, xuồng tam bản.

b. Chỉ cách vận hành sự vật: xuồng chèo, xuồng máy.

c. Chỉ công dụng của sự vật: ghe câu, ghe cào tôm.

Câu 4

Câu 4 (trang 82, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) giới thiệu khái quát về các từ loại hoặc các thành phần câu em đã học. Chỉ ra một thuật ngữ được sử dụng trong đoạn văn

Hướng dẫn giải:

Xem lại kiến thức về từ loại và thành phần câu để viết đoạn văn.

Lời giải:

Từ loại là những từ giống nhau về ngữ pháp hay đặc điểm và biểu đạt ý nghĩa một cách khái quát. Chúng được chia làm khá nhiều loại, bao gồm: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, chỉ từ, số từ, lượng từ…Ngoài ra còn có quan hệ từ, tình thái từ, phó từ… Trong đó, danh từ, tính từ, động từ là các từ loại thường gặp và đảm nhiệm vai trò là thành phần chính trong câu. Danh từ xác định sự vật và hiện tượng, đóng vai trò là chủ ngữ. Động từ là các từ chỉ hành động, trạng thái; còn tính từ biểu diễn đặc điểm, tính chất, trạng thái. Vị ngữ của câu thường do động từ và tính từ đảm nhiệm. Từ loại tiếng Việt vô cùng phong phú và đa dạng, tạo nên nhiều tổ hợp câu đặc sắc.

Đăng bởi: Baitap.com.vn

Chuyên mục: Soạn văn 7 Cánh diều

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button