Soạn văn 7 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày SGK Ngữ Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

(trang 29, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Khi tham dự các buổi thảo luận, các cuộc họp,… việc tóm tắt được ý chính về nội dung trình bày của người khác giúp em nắm bắt được nội dung cốt lõi của bài nói, chủ động ghi chép ý chính cũng như trao đổi, đặc câu hỏi hoặc phản biện ý kiến của người nói

Bạn đang xem: Soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày SGK Ngữ Văn 7 Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết

Để nghe và tóm tắt ý chính do người khác trình bày, em hãy làm theo hướng dẫn:

Bước 1: Nghe ý chính và ghi tóm tắt

+ Tập trung lắng nghe nội dung và chú ý vào ý chính của bài nói (vấn đề trọng tâm mà người nói sẽ trình bày):

– Chú ý phần mở đầu và phần kết thúc

– Chú ý những phần được lặp đi lặp lại trong thân bài.

– Chú ý tốc độ nói

– Chú ý từ khóa của bài nói

– Chú ý các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ như: sơ đồ, bảng, hình ảnh,…

+ Kết hợp lắng nghe và ghi chép bằng cách:

– Ghi ngắn gọn bằng ngôn từ của mình, ghi dưới dạng cụm từ, từ khóa

– Sử dụng các kí hiệu, gạch đầu dòng để làm nổi bật các ý

– Thể hiện các ý chính dưới dạng sơ đồ

Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa

– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có)

– Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi với người ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác

– Trao đổi phần tóm tắt với những người nghe khác để chỉnh sửa cho chính xác

Đăng bởi: Baitap.com.vn

Chuyên mục: Soạn văn 7 Chân trời sáng tạo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button