Soạn văn 6 Cánh diều

Soạn bài Tự đánh giá bài 5 SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Câu 1

Trả lời câu 1 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên?

Bạn đang xem: Soạn bài Tự đánh giá bài 5 SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

A. Nhan đề văn bản

B. Các thông tin chính

C. Nguồn cung cấp thông tin

D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin

Hướng dẫn giải:

Đọc kĩ văn bản và chọn ý mà văn bản không đề cập.

Lời giải:

D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong văn bản trên?

A. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)

B. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập

C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

Hướng dẫn giải:

Đọc kĩ văn bản và chọn nội dung đúng nhất.

Lời giải:

C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Câu 3

Trả lời câu 3 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong văn bản thuộc tháng năm nào?

A. Tháng 3-1945

B. Tháng 8-1945

C. Tháng 9-1945

D. Tháng 10-1945

Hướng dẫn giải:

Đọc kĩ văn bản và chọn mốc thời gian được nhắc lại.

Lời giải:

B. Tháng 8-1945

Câu 4

Trả lời câu 4 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào?

A. Đọc lần lượt từng mốc bên trái trước, từ trên xuống dưới

B. Đọc lần lượt từng mốc bên phải trước, từ trên xuống dưới

C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới

D. Đọc lần lượt từng mốc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới

Hướng dẫn giải:

Em xem tranh vẽ và chọn cách đọc khoa học.

Lời giải:

C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới

Câu 5

Trả lời câu 5 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Vì sao mốc thời gian “02/09/1945” lại được in màu đỏ?

A. Vì đây là mốc thời gian cuối cùng được nhắc đến

B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý

C. Vì đây là một ngày lễ lớn có từ xa xưa của dân tộc

D. Vì muốn làm cho màu sắc của văn bản sinh động

Hướng dẫn giải:

Em suy nghĩ xem khi nào các dòng chữ sẽ in màu đỏ nổi bật như vậy.

Lời giải:

B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý

Câu 6

Trả lời câu 6 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ?

A. Đại hội Quốc dân thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa.

B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

C. Uỷ ban giải phóng dân tộc ra mắt quốc dân.

D. Khởi nghĩa giành chính quyền tại Sài Gòn.

Hướng dẫn giải:

Đọc kĩ các đáp án đã cho và chọn câu trả lời đúng nhất.

Lời giải:

B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

Câu 7

Trả lời câu 7 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây?

A. Làm cho hình thức của văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn

B. Làm cho các thông tin trong văn bản có tính chân thực hơn

C. Bổ sung thêm thông tin cho người đọc

D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản

Hướng dẫn giải:

Xem lại các bức tranh và chọn nội dung mà tranh không thể hiện.

Lời giải:

D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản

Câu 8

Trả lời câu 8 (trang 88 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ “mốc son” là gì?

A. Một khoảng thời gian dài

B. Một thời điểm quan trọng

C. Một thời kì phát triển

D. Một giai đoạn khó khăn

Hướng dẫn giải:

Đọc nội dung và xét xem từ “mốc son” chỉ điều gì.

Lời giải:

B. Một thời điểm quan trọng

Câu 9

Trả lời câu 9 (trang 88 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Qua văn bản, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết mốc thời gian nào trong tháng Tám (1945) được coi là quan trọng nhất? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Xem lại văn bản, chú ý cách trình bày, nhấn mạnh và suy luận, chọn mốc quan trọng nhất.

Lời giải:

Theo em mốc thời gian quan trong nhất là vào ngày 30/8/1945. Bởi vì đây là ngày Việt Minh gành được chính quyền, vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, đế quốc Nhật Bản đầu hàng Việt Minh mở ra thời đại mới cho dân tộc.

Câu 10

Trả lời câu 10 (trang 88 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Hãy cho biết việc trình bày bằng đồ hoạ giúp gì cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện?

Hướng dẫn giải:

Em thử suy nghĩ xem cách trình bày như trên có tác dụng thế nào trong việc tiếp thu thông tin của người đọc.

Lời giải:

Tác dụng: giúp chúng ta hiểu và ghi nhớ nội dung chính, những mốc son lịch sử quan trọng của sự kiện

Đăng bởi: Baitap.com.vn

Chuyên mục: Soạn văn 6 Cánh diều

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button