Soạn văn 6 Cánh diều

Soạn bài văn lớp 6 cánh diều chi tiết với đầy đủ tất cả bài trong SGK. Giúp học sinh soạn bài, tóm tắt, phân tích, nghị luận,… đầy đủ các bài văn mẫu lớp 6 hay nhất

SOẠN VĂN 6 TẬP 1 – CÁNH DIỀU CHI TIẾT

Bài 1: Truyện

Bài 2: Thơ

Bài 3: Kí

Bài 4: Văn bản nghị luận

Bài 5: Văn bản thông tin

SOẠN VĂN 6 TẬP 2 – CÁNH DIỀU CHI TIẾT

Bài 6: Truyện

Bài 7: Thơ

Bài 8: Văn bản nghị luận

Bài 9: Truyện

Bài 10: Văn bản thông tin

Soạn bài Tự đánh giá cuối học kì 2 SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Phần I ĐỌC HIỂU a. Đọc đoạn trích trong SGK trang 114 và trả lời câu hỏi. Trả lời câu…

Read More »

Soạn bài Nội dung ôn tập cuối học kì 2 SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Phần I ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Trả lời câu 1 (trang 112 SGK Ngữ văn 6 tập 1) Thống kê…

Read More »

Soạn bài Tự đánh giá bài 10 SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Câu 1 Trả lời câu 1 (trang 110 SGK Ngữ văn 6 tập 1) Văn bản cung cấp cho người…

Read More »

Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Định hướng a. Tùy theo nội dung của từng việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: Bản ghi…

Read More »

Soạn bài Viết biên bản SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Định hướng a. Tùy theo nội dung của từng việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: Bản ghi…

Read More »

Soạn bài Tóm tắt văn bản thông tin SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Định hướng a. Tóm tắt văn bản thông tin là nêu ngắn gọn nội dung chính của một văn bản…

Read More »

Soạn bài Những phát minh “tình cờ và bất ngờ” SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Nội dung chính Văn bản cung cấp thông tin về những phát minh tình cờ và bất ngờ bao gồm:…

Read More »

Soạn bài Thực hành Tiếng Việt bài 10 SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Câu 1 Trả lời câu 1 (trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 2) Tìm các từ ngữ chuyên dùng…

Read More »

Soạn bài Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Nội dung chính Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng? cung cấp thông tin được tiếp nhận từ…

Read More »

Soạn bài Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng SGK Ngữ văn 6 Cánh diều

Nội dung chính Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng là văn bản cung cấp thông tin về bài…

Read More »
Back to top button