Soạn văn 8 Cánh diều

 

Soạn Văn 8 Cánh diều tập 1

Bài 1: Truyện ngắn

 • 1. Tôi đi học
 • 2. Gió lạnh đầu mùa
 • 3. Thực hành tiếng Việt bài 1
 • 4. Người mẹ vườn cau
 • 5. Kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội
 • 6. Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
 • 7. Tự đánh giá bài 1

Bài 2: Thơ sáu chữ, bảy chữ

 • 1. Nắng mới
 • 2. Nếu mai em về Chiêm Hóa
 • 3. Thực hành tiếng Việt bài 2
 • 4. Đường về quê mẹ
 • 5. Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bai thơ sáu chữ, bảy chữ
 • 6. Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ
 • 7. Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống
 • 8. Tự đánh giá bài 2

Bài 3: Văn bản thông tin

 • 1. Sao băng
 • 2. Nước biển dâng: bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI
 • 3. Thực hành tiếng Việt bài 3
 • 4. Lũ lụt là gì? – Nguyên nhân và tác hại
 • 5. Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
 • 6. Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống
 • 7. Tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
 • 8. Tự đánh giá bài 3

Soạn bài Tự đánh giá bài 3 SGK Ngữ văn 8 Cánh diều

Câu 1 Câu 1 (trang 81, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Mục đích chính của văn bản trên là…

Read More »

Soạn bài Tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên SGK Ngữ văn 8 Cánh diều

Định hướng (trang 80, SGK Ngữ văn 8, tập 1) 1.1. Khi nghe người khác thuyết minh giải thích một…

Read More »

Soạn bài Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống SGK Ngữ văn 8 Cánh diều

Định hướng (trang 77, SGK Ngữ văn 8, tập 1) 1.1. Trong đời sống hằng ngày, có rất nhiều nhu…

Read More »

Soạn bài Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên SGK Ngữ văn 8 Cánh diều

Định hướng (trang 74, SGK Ngữ văn 8, tập 1) 1.1. Văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng…

Read More »

Soạn bài Lũ lụt là gì? – Nguyên nhân và tác hại SGK Ngữ văn 8 Cánh diều

Chuẩn bị 1 Câu 1 (trang 70, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Đọc trước văn bản Lũ lụt là…

Read More »

Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 3 SGK Ngữ văn 8 Cánh diều

Câu 1 Câu 1 (trang 68, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Chỉ ra tác dụng của biểu đồ được…

Read More »

Soạn bài Nước biển dâng: bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI SGK Ngữ văn 8 Cánh diều

Chuẩn bị 1 Câu 1 (trang 64, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Đọc trước văn bản Nước biển dâng:…

Read More »

Soạn bài Sao băng SGK Ngữ văn 8 Cánh diều

Chuẩn bị 1 Câu 1 (trang 60, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Vì sao văn bản này được coi…

Read More »

Soạn bài Tự đánh giá bài 2 SGK Ngữ văn 8 Cánh diều

Câu 1 Câu 1 (trang 56, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Biện pháp tu từ nào được sử dụng…

Read More »

Soạn bài Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống SGK Ngữ văn 8 Cánh diều

Định hướng Thảo luận về một vấn đề trong đời sống là đưa ra ý kiến của cá nhân về…

Read More »
Back to top button