Soạn văn 8 Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Soạn Văn 8 Kết nối tri thức tập 1

Bài 1: Câu chuyện của lịch sử

 • 1. Lá cờ thêu sáu chữ vàng
 • 2. Thực hành tiếng Việt trang 16
 • 3. Quang Trung đại phá quân Thanh
 • 4. Thực hành tiếng Việt trang 24
 • 5. Ta đi tới
 • 6. Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)
 • 7. Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử)
 • 8. Củng cố, mở rộng bài 1

Bài 2: Vẻ đẹp cổ điển

 • 1. Thu điếu
 • 2. Thực hành tiếng Việt trang 42
 • 3. Thiên Trường vãn vọng
 • 4. Thực hành tiếng Việt trang 45
 • 5. Ca Huế trên sông Hương
 • 6. Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
 • 7. Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại)
 • 8. Củng cố, mở rộng bài 2

Bài 3: Lời sông núi

 • 1. Hịch tướng sĩ
 • 2. Thực hành tiếng Việt trang 64
 • 3. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 • 4. Thực hành tiếng Việt trang 68
 • 5. Nam quốc sơn hà
 • 6. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước)
 • 7. Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)
 • 8. Củng cố, mở rộng bài 3

Soạn bài Củng cố, mở rộng bài 3 SGK Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Câu 1 Câu 1 (trang 77, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Kẻ bảng theo mẫu sau vào vở và…

Read More »

Soạn bài Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh) SGK Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Đề bài (trang 75, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Trước những vấn đề của cuộc sống, không phải mọi…

Read More »

Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước) SGK Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Đề bài (trang 71, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Mỗi cá nhân bao giờ cũng có mối quan hệ…

Read More »

Soạn bài Nam quốc sơn hà SGK Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Câu 1 Câu 1 (trang 70, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Bài thơ được coi là bản “Tuyên ngôn…

Read More »

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 68 SGK Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Câu 1 ĐOẠN VĂN SONG SONG VÀ ĐOẠN VĂN PHỐI HỢP Câu 1 (trang 68, SGK Ngữ văn 8, tập…

Read More »

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta SGK Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Trước khi đọc 1 Câu 1 (trang 65, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Qua những bài học từ môn…

Read More »

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 64 SGK Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Câu 1 ĐOẠN VĂN DIỄN DỊCH VÀ ĐOẠN VĂN QUY NẠP Câu 1 (trang 64, SGK Ngữ văn 8, tập…

Read More »

Soạn bài Hịch tướng sĩ SGK Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Trước khi đọc 1 Câu 1 (trang 59, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Hãy kể tên một số vị…

Read More »

Soạn bài Củng cố, mở rộng bài 2 SGK Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Câu 1 Câu 1 (trang 55, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Kẻ bảng vào vở theo mẫu dưới đây…

Read More »

Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại) SGK Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Đề bài (trang 53, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Đất nước ta có một nền văn hóa phong phú…

Read More »
Back to top button