Sự phối hợp của các thành phần đã tạo nên quy luật mang tính thống nhất và hoàn chỉnh

Trả lời Mở đầu trang 51 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 72 lượt xem


Giải bài tập Bài 14: Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh

Mở đầu trang 51 Địa Lí 1: Sự phối hợp của các thành phần đã tạo nên quy luật mang tính thống nhất và hoàn chỉnh. Vậy quy luật đó được hiểu như thế nào? Nguyên nhân và biểu hiện của quy luật đó là gì? Con người đã vận dụng quy luật đó như thế nào trong hoạt động sản xuất và đời sống?

Lời giải:

- Khái niệm: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong vỏ địa lí.

- Nguyên nhân: Mỗi thành phần và lãnh thổ địa lí đều chịu tác động đồng thời trực tiếp hoặc gián tiếp của nguồn năng lượng bức xạ mặt trời và các nguồn năng lượng bên trong Trái Đất.

- Biểu hiện: Trong tự nhiên, chỉ một thành phần hoặc yếu tố thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi của các thành phần và yếu tố còn lại.

- Con người đã vận dụng quy luật đó tùy thuộc vào từng hoạt động sản xuất và đời sống.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Câu hỏi trang 52 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 53 Địa Lí 10

Luyện tập 1 trang 53 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 53 Địa Lí 10

1 72 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: