Sự thay đổi bức xạ mặt trời có tác động như thế nào đến sự thay đổi nhiệt độ

Trả lời Luyện tập 1 trang 28 Địa Lí 10 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Địa lí 10.

1 65 lượt xem


Giải bài tập Bài 7: Khí quyển. Nhiệt độ không khí

Luyện tập 1 trang 28 Địa Lí 10: Sự thay đổi bức xạ mặt trời có tác động như thế nào đến sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm của không khí?

Lời giải:

- Nhiệt lượng bức xạ mặt trời ngoài một phần trực tiếp đốt nóng không khí, còn phần lớn là do bề mặt đất hấp thụ sau đó phản hồi vào không khí, tạo nên nhiệt độ không khí.

- Sự thay đổi bức xạ mặt trời đã làm cho nhiệt độ trung bình năm của không khí có sự thay đổi theo vĩ độ (càng xa xích đạo nhiệt độ không khí càng giảm), theo lục địa và đại dương, theo độ cao địa hình.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Mở đầu trang 26 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 26 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 27 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 28 Địa Lí 10

Câu hỏi trang 28 Địa Lí 10

Vận dụng 2 trang 28 Địa Lí 10

1 65 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: